Mail Server

Dịch vụ Email Hosting phù hợp với các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng mail để trao đổi và liên lạc với các đối tác, khách hàng, với một hệ thống máy chủ riêng biệt chỉ dành cho ứng dụng Email, đảm bảo vận hành thông suốt và nhanh chóng cho quá trình gửi thư đi và nhận thư đến.

Hệ thống quản lý thư điện tử chuyên nghiệp trên nền web, cho phép nhân viên công ty kiểm tra email từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào chỉ với một máy tính có kết nối Internet.

Quản lý email nhân viên dễ dàng bằng hệ thống chuyển tiếp mail đi và mail đến mà không cần cài đặt tại mail nhân viên.