Tên miền quốc tế

Tên miền quốc tế

1. Tên miền .biz   : Tên miền dùng cho thương mại trực tuyến
2. Tên miền
.com : Tên miền website thương mại
3. Tên miền
.edu  : Tên miền lĩnh vực giáo dục
4. Tên miền
.gov  : Tên miền sử dụng cho các tố chức chính phủ
5. Tên miền
.info  : Tên miền Website thông tin
6. Tên miền
.net   : Tên miền cho các công ty về Network hay nhà cung cấp dịch vụ mạng
7. Tên miền .org   : Tên miền dùng cho chính phủ hay các tổ chức...
8. Tên miền .pro   : Tên miền cho các tổ chức nghề nghiệp
9. Tên miền .tv      : Tên miền cho lĩnh vực truyền hình trực tuyến

Bảng giá tên miền quốc tế

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

Transfer về Khang Anh tech

.com

Miễn phí

129.000 VNĐ

200.000 VNĐ

.net

Miễn phí

129.000 VNĐ

200.000 VNĐ

.org

Miễn phí

149.000 VNĐ

200.000 VNĐ

.info

Miễn phí

49.000 VNĐ

240.000 VNĐ

.tv

Miễn phí

700.000 VNĐ

560.000 VNĐ

.pro

Miễn phí

384.000 VNĐ

307.000 VNĐ

.biz

Miễn phí

294.000 VNĐ

235.000 VNĐ