Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam

1.   Tên miền .net.vn: Tên miền dành cho ngành hàng không
2.   Tên miền .org.vn: Tên miền dùng cho chính phủ hay các tổ chức, nhóm…
3.   Tên miền
.gov.vn: Tên miền dành cho các tổ chức chính phủ
4.   Tên miền
 .info.vn: Tên miền Website thông tin
5.   Tên miền
.edu.vnTên miền cho các tổ chức trong lĩnh vực giáo dục
6.   Tên miền name.vnTên miền sử dụng cho các trang cá nhân
7.   Tên miền
pro.vnTên miền cho các tổ chức nghề nghiệp
8.   Tên miền .health.vn: Tên miền tổ chức y tế, sức khỏe
9.   Tên miền 
.biz.vn: Tên miền dùng cho thương mại trực tuyến
10. Tên miền .com.vn: Tên miền Website thương mại

Bảng giá tên miền Việt Nam

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

Transfer về Khang Anh

.vn

175.000 VNĐ

480.000 VNĐ

432.000 VNĐ

.com.vn .net.vn .biz.vn

350.000 VNĐ

350.000 VNĐ

315.000 VNĐ

.name.vn

30.000 VNĐ

30.000 VNĐ

27.000 VNĐ

.org.vn .gov.vn .edu.vn .pro.vn .info.vn .health.vn

200.000 VNĐ

200.000 VNĐ

180.000 VNĐ